Geen leren zonder evalueren

Deze website is gemaakt door en voor leerkrachten. We willen leerkrachten ondersteunen in de kerntaak van hun job: het lesgeven. Dit willen we doen vanuit een duidelijke en gevalideerde visie die het leren van de leerlingen maximaal vooruit helpt. We starten met het bondig uitschrijven van deze visie om daarna de praktische uitwerking hiervan in onze lespraktijk aan te pakken. We doen dit op onze regelmatige bijeenkomsten waar we telkens één specifiek onderwerp bespreken. Het resultaat van deze bespreking mag je dan op deze website verwachten.

Wil je deelnemen aan ons lerend netwerk? Dat kan. Op de verschillende pagina's kan je ons een boodschap nalaten, voorbeelden toesturen of ons een specifieke vraag stellen over de pagina. We nemen deze dan op tijdens onze bespreking. Meer over deze site...

Formatief leren