5 basisstrategieën die het leren ondersteunen

Over dat leren in de klas zijn al veel dikke boeken verschenen. Zo complex is het om les te geven en om te leren. Maar ook complexe dingen hebben lichtpunten!

Wat het onderwerp ook is en ongeacht of het nu gaat over kinderen, jongeren, of volwassenen, er zijn altijd drie eenvoudige (nou ja) kernprocessen te onderscheiden:

1 Waar gaat de leerder naar toe (leerdoel)?

2 Waar staat die leerder nu?

3 Hoe raakt de leerder verder op de weg naar dat leerdoel?

Verspreid over diverse bijdragen binnen deze site vind je veel praktijken uitgewerkt en geïllustreerd die samen een antwoord bieden op deze drie kernvragen.

Doorheen deze lijst van praktijken zijn 5 basisstrategieën terug te vinden die de kernstructuur vormen van een krachtige formatieve evaluatiepraktijk.