Over deze site?

Welkom!

Er klinkt al vele jaren een pleidooi om minder te focussen op leerstof, op presteren, om minder te onderwijzen en vooral meer te leren. Onderwijs gaat over het leren van leerlingen. Waarover zou het anders gaan?

Over hoe dat leren verloopt, hebben we veel nieuwe inzichten verworven. Leren is een individueel, vrij chaotisch en onvoorspelbaar proces dat ook nog grotendeels onzichtbaar is. Het maakt de taak van de leerkracht niet eenvoudiger, wel nóg belangrijker. Van alle factoren die goed onderwijs en het effect ervan mee bepalen, blijft de leerkracht de numero uno!

Ook als je briljant lesgeeft, weet je eigenlijk niet echt wat er zich in het hoofd van je leerlingen afspeelt. Dylan William heeft dus overschot van gelijk als hij zegt dat het erg belangrijk is dat leerkrachten weten wat leerlingen denken in plaats van aan te nemen dat ze de leerstof hebben begrepen. 

Wie het leren centraal zet, weet dus dat er wellicht een kloof zit tussen wat hij onderwijst en wat de pupillen leren. Sterker nog, hij accepteert dat ook en gaat er zelf naar op zoek om bruggen te bouwen.

Je kunt evalueren om het leren af te ronden of om het leren te ondersteunen. Deze website gaat over dit laatste: evalueren als brug tussen onderwijzen en leren.

In onze cursus didactiek stond het omschreven als formatieve evaluatie of assessment. Wij houden ons bewust buiten de terminologische disputen. We kiezen voor een zo pragmatisch mogelijke invulling van wat wij een formatieve evaluatiepraktijk noemen.

Formatieve evaluatie verwijst dus naar alle activiteiten van leerkracht en leerling om het leren van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om goede beslissingen te nemen over de vervolgactiviteiten in de les. Formatief evalueren wil leerlingen helpen om een volgende stap te zetten in hun leerproces.

De kernvraag is dus: hoe kan ik als leraar door mijn aanpak in klas leerlingen helpen om de leerstof goed te verwerken en ook steviger te staan als leerder, alleen of samen met klasgenoten?