Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Lesgever: Kris Mostrey
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?
De evaluatie van vaardigheden en attitudes is een moeilijke klus. Hoe kom je tot een verantwoord cijfer en hoe kun je naderhand dat cijfer verklaren? We starten vanuit een visie op goed evalueren. We bekijken de valkuilen bij de evaluatie van vaardigheden en gaan na hoe je niet-vakgebonden attitudes toch kan beoordelen.

We proberen de handelingen die de leerling moet stellen concreet uit te schrijven en te quoteren. Aan de hand van een observatieschema houden we een verslag bij van de les. ICT kan ons ondersteunen in het verwerken van onze observatie en het komen tot een concrete beoordeling. Je maakt kennis met de Competentiemeter, een programma dat het evalueren ondersteunt.
Het resultaat van de beoordeling kan de leerling via het internet opvolgen. Zo krijgt de leerling een beeld van wat hij/zij al kan en wat nog niet. De houding van de leerlingen kunnen we op dezelfde manier begeleiden. Vaak volstaat het om de leerling op een goeie manier te remediëren. Als dit niet volstaat voorzien we een stappenplan met opvolgmaatregelen.