Strategie 1: leerdoelen en succescriteria duidelijk maken en delen

Als je kijkt naar de 3 kernprocessen en naar de strategieën die volgen, is het erg logisch dat we starten met de vraag: Wat wil ik dat ze leren?

Pas als dat duidelijk is en begrepen door iedereen, kun je nagaan of je leerlingen ‘mee’ zijn, kun je goede feedback geven, kun je leerlingen vragen om mekaar te helpen …

In veel cursussen en handboeken staan ze ook opgesomd of worden ze bij het begin van de les genoteerd in de schoolagenda.

We willen verder gaan dan deze standaardroutines. Leren is lastig(er) als je niet goed weet waar je heen moet. We willen die leerdoelen dus binnenbrengen in het leren tijdens de les, ze laten verwoorden, ze laten delen … en leerlingen daar actief in betrekken.

Aan de leerdoelen koppelen we ook de succescriteria: hoe ziet een goed resultaat er uit? We betrekken leerlingen actief in het bepalen, het delen en het beoordelen van die criteria.

Leerdoelen geven richting, succescriteria geven houvast!