Zelf- en peerevaluatie. De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen
Lesgever: Kris Mostrey
Meestal zijn het de leraren die bepalen wat er geëvalueerd wordt, wanneer en hoe de evaluatie plaatsvindt, welke criteria ze gebruiken en wat de gevolgen van de evaluatie zijn. De rol van de leerlingen als evaluator is vaak erg klein.

Toch zijn er steeds meer initiatieven om de leerlingen actiever bij de evaluatie te betrekken. Dat kan bv. door de leerlingen zichzelf te laten evalueren of door hen te laten reflecteren over een bepaalde activiteit. Je kan de leerlingen ook inschakelen om bijvoorbeeld te helpen bij de procesevaluatie van een groepswerk.

In deze sessie komen verschillende technieken van zelf- en peerevaluatie aan bod.

Centraal staan vragen als:

  • Welke methoden zijn succesvol?
  • Hoe motiveer je de leerlingen om zichzelf en elkaar te evalueren?
  • Kunnen leerlingen dat wel?
  • Wat doe je als het toch fout loopt?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen aan die informatie een positief gevolg geven?
  • Welke digitale instrumenten kan je gebruiken om zelf- en peerevaluatie vlotter te beheren?