Strategie 3: Feedback geven die het leren stimuleert

Geen leren zonder feedback! En als we die niet krijgen dan zoeken we die die zelf!

Feedback is de informatie die de leerling en/of de leerkracht krijgt over de prestaties van de leerling, afgetoetst aan de leerdoelen. Door die informatie worden – indien nodig – de activiteiten van de leerling of de leerkracht bijgesteld om het doel te bereiken.

Leerlingen krijgen ontegensprekelijk heel veel feedback over zich heen gestrooid. Maar is die ook een hulp voor hen?

Veel feedback blijkt weinig effectief. Sterker nog, effectieve feedback geven, blijkt ver van simpel en er is geen ‘altijd prijs-recept’!

Effectieve feedback vooronderstelt dat duidelijk is wat de leerdoelen zijn (= feed up), aan welke criteria moet worden voldaan en dat leerresultaten zichtbaar worden gemaakt. Het is dus voor de leerkracht duidelijk wat de leerlingen weten of niet weten, begrijpen of niet begrijpen, waar ze fouten maken … (= feedback)

Hoe effectiever de feedback die de leerlingen geven aan de leerkracht (of de klasgenoot), hoe effectiever de feedback en dus ook vervolgacties van de leerkracht (of de klasgenoot) (= feed forward).