Strategie 4: Leerlingen inzetten als leerbron voor mekaar

‘Morgen zullen we nog meer dan vandaag moeten samen werken en samen leren.’ Een overweldigende meerderheid onder leerkrachten onderschrijft deze stelling. Aan het groeiende belang van samen werken en samen leren wordt nauwelijks getwijfeld.

En toch zorgt ‘groepswerk’ in de dagelijkse klaspraktijk vaak voor frustratie onder leerlingen, leerkrachten of ouders.

Het toont dat samenwerkend leren niet in alle omstandigheden effectief is.

Leerlingen kunnen zeker mekaar helpen om beter werk af te leveren. Maar eenvoudig of vanzelfsprekend is dit niet.

Samenwerkend leren vraagt veel aandacht voor het leren samenwerken en dus veel kansen om hierin te oefenen en te leren. En dat is evenzeer van kracht als we samenwerkend leren willen toepassen binnen onze formatieve evaluatiepraktijk.